Wijzigingen prinsjesdag 2014 voor eigen woningbezitter

Wijzigingen prinsjesdag 2014 voor eigen woningbezitter

Rente restschuld koopwoning langer aftrekbaar
De rente die u betaalt over uw restschuld wordt langer aftrekbaar, deze periode wordt verlengd van tien naar vijftien jaar.
Deze regeling geldt bij verkoop van de eigen woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 waarbij de verkoopprijs lager is dan de eigenwoningschuld. De betaalde rente over deze restschuld was in box 1 nog maximaal 10 jaar na de datum dat uw de woning hebt verkocht aftrekbaar, deze termijn wordt verlengd naar maximaal 15 jaar.

Verhuisregeling blijft drie jaar

Voor mensen die hun oude woning nog niet verkocht hebben, blijft de betaalde hypotheekrente maximaal drie jaar lang aftrekbaar. Oorspronkelijk zou in 2015 deze termijn worden teruggebracht naar 2 jaar, maar dit is herzien.
Dezelfde termijn van drie jaar geldt ook voor de hypotheekrenteaftrek voor de nog niet bewoonde toekomstige eigen woning, hier kan bijvoorbeeld sprake zijn van een in aanbouw zijnde nieuwe woning.

Herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur eigen woning

De regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning wordt structureel gemaakt. Deze regeling komt dus niet per 1 januari 2015 te vervallen, maar blijft ingevolge deze wijziging in de wet staan. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk om de woning in de periode dat deze te koop staat te verhuren zonder toepassing van de bijleenregeling.

Verlenging lage Btw-tarief bij verbouwing eigen woning

Bij het verbouwen van woningen ouder dan twee jaar blijven de arbeidskosten belast met 6% in plaats van 21%. Deze belastingverlaging zou eindigen op 1 januari 2015 maar is nu verlengd tot 1 juli 2015. Na 1 juli 2015 wordt het Btw-tarief over arbeidskosten voor verbouwingen weer teruggebracht naar 21%. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen, vervangen en onderhouden van de woning.

Onder de volgende link vindt u meer informatie over deze regeling: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html

Belastingvrij schenken tot € 100.000 stopt

Op 8 september 2014 is door staatssecretaris Wiebes bij Kamervragen aangegeven dat de schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 zal stoppen.

De schenking dient te worden aangewend voor aankoop woning, verbouwing, aflossing van een restschuld en/of hypotheek. Hierbij geldt geen beperking in de kring van verwanten, zoals uitsluitend ouders aan kinderen en geldt ongeacht de leeftijd van de verkrijger.

Per 1 januari 2015 vervalt deze verruimde schenkingsvrijstelling en zijn er beperkende voorwaarden zoals dat het schenkingsbedrag maximaal € 52.281,- (nog te indexeren voor 2015) dient te zijn en dat de ontvanger kinderen tussen de leeftijd 18 en 40 jaar dienen te zijn.

In de onderstaande link leest u alle antwoorden van staatssecretaris Wiebes op de gestelde Kamervragen: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/08/beantwoording-kamervragen-over-schenkingsregeling-bij-een-koophuis/bfr-fin.pdf

Redactie Hypotheekrente.com

Rate this post