Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een officieel document opgemaakt door een notaris waarin wordt bepaald wat het onderpand is en dat het recht van hypotheek wordt gevestigd voor de verstrekker van de hypothecaire lening. Dat is meestal een bank of verzekeringsmaatschappij.

In deze notariële akte wordt beschreven dat wie (de hypotheekgever) wat (een onroerende zaak zoals een woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) wat vaak een voorwaarde is om in ruil hiervoor een geldlening te verkrijgen.
Om de verstrekker van de lening te beschermen, heeft deze het recht om de woning in het openbaar te verkopen in het geval de afspraken niet worden nagekomen. Dit wordt het recht van hypotheek genoemd. Het recht van hypotheek vervalt vaak wanneer de lening volledig is afgelost. Zoals wettelijk is voorgeschreven, wordt een hypotheekakte opgesteld door een notaris.

Wat staat er allemaal in de hypotheekakte?

De hypotheekakte bevat een aantal zaken:

  • De hoogte van het hypotheekbedrag, de zogenoemde hypothecaire inschrijving;
  • Omschrijving van de woning;
  • De overeengekomen hypotheekrente;
  • Hypotheekvorm en aflossingsschema van de hypotheek;
  • De verplichting om voor de woning een verzekering af te sluiten;
  • Algemene voorwaarden van de hypotheeknemer;
  • Eventuele hypotheekbedingen: specifieke voorwaarden die de geldgever stelt voor het verstrekken van de hypothecaire geldlening zoals een huurbeding, beheerbeding en niet wijzigingsbeding.

Volgens de wet dient een hypotheekakte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd. Bij de notaris wordt de hypotheekakte door beide partijen ondertekend. De notaris zal de hypotheekakte met de koper van het huis doornemen, daarna wordt deze door de koper, de bank en de notaris ondertekend. De bank is vaak zelf niet aanwezig. De geldschieter tekent meestal via een volmacht. Om die reden zal een medewerker van het notariskantoor namens de geldverstrekker tekenen. Wanneer een echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze ook het contract tekenen voor de hypotheekvestiging.

Wanneer de akte is besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het Kadaster. Daarna staat de hypotheek officieel op de naam van de koper. Kortom, op het moment dat de akte is ingeschreven bij het Kadaster is de hypotheek gevestigd.

Voor veel mensen is het erg lastig om een hypotheekakte goed te begrijpen. Dit komt bijvoorbeeld door het juridische taalgebruik en de hoeveelheid pagina’s van de akte en bijbehorende stukken. Een hypotheekadviseur kan hierbij helpen en informatie geven over dit officiële contract.

De kosten van de notaris voor het regelen van een hypotheekakte lopen sterk uiteen. Dat komt doordat notarissen in Nederland vanaf 1 oktober 1999 zelf hun tarieven mogen bepalen.

 

Wat is een hypotheekakte?
3 beoordelingen 8.7 gemiddeld