Toename aantal aanvragen Starterslening

Het aantal aanvragen voor de Starterslening zit in de lift. In het tweede kwartaal zijn er 1.200 aanvragen ontvangen door SVn, 18 procent meer dan in de eerste drie maanden van het jaar. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt. In het tweede kwartaal werden in totaal 1.060 leningen verstrekt.

Het aantal aangevraagde en toegekende Startersleningen ligt wel lager dan vorig jaar. Dat is een direct gevolg van het wegvallen van de stimuleringsbijdrage van het Rijk. Startersfondsen van gemeenten zijn hierdoor sneller uitgeput en een aantal gemeenten is gestopt met het verstrekken van de Starterslening. Daar staat tegenover dat een aantal gemeenten heeft besloten de Starterslening juist weer aan te bieden.

Minder hoge Startersleningen

In 2012 was 60 % van de toegekende Startersleningen nog hoger dan € 30.000,-, in de eerste zes maanden van 2016 schommelt dit aandeel rond de 25 %. Dit is voornamelijk het gevolg van het verlagen van de maximale bijdrage door een aantal gemeenten, na het wegvallen van de rijksbijdrage. Bovendien bedraagt de maximale Starterslening 20 % van de verwervingskosten voor woningen tot maximaal de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Door de daling van de NHG-grens en de nog relatief lage woningprijzen worden er minder hoge Startersleningen verstrekt.

Vraagdruk vermindert nog niet

Uit de Monitor Koopwoningmarkt blijkt verder dat de druk op de markt van bestaande koopwoningen in steeds meer regio’s verder oploopt. Het aantal transacties groeit en de verkoopprijzen stijgen. Een stagnatie op de nieuwbouwmarkt zorgt ervoor dat de vraagdruk nog niet vermindert.

Over Monitor Koopwoningmarkt

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft.

5/10 - (1 stemmen)