Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Op Prinsjesdag zijn een aantal maatregelen gepresenteerd, hiervan kunnen enkele financiële gevolgen hebben voor eigen woningbezitters. Hypotheekrente.com zet de belangrijkste wijzigingen voor eigen woningbezitters op een rij:

Belastingtarieven, heffingskortingen en wijzigingen box 3

Per 1 januari worden een aantal wijzigingen in het belastingstelsel doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is de verlaging van de tweede en derde belastingschijf en een verlenging van de derde schijf. In de onderstaande tabel staan de tarieven voor 2016, deze gelden voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Schijf Belastbaar inkomen Totaal tarief
1 t/m € 19.922 36,55%
2 Vanaf € 19.923 t/m 34.027 40,15%
3 € 34.028 t/m 66.421 40,15%
4 € 66.422 en hoger 52%

De wijzigingen in box 3 zien op aanpassingen van het heffingsvrij vermogen en een aanpassing van het forfaitaire rendement. In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke staffels en rendementen gelden per 1 januari 2016.

Box 3 vermogen Forfaitaire rendement
€ 0,- tot € 100.000,- 2,9%
€ 100.000,- tot 1.000.000,- 4,7%
€ 1.000.000,- en hoger 5,5%
Woningmarkt

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van een eigen woning wordt verruimd. Vanaf 2017 geldt een structurele verruiming van de vrijstelling van € 53.016,- tot € 100.000,-. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind vervalt. Dit betekent dat iedereen tussen 18 en 40 jaar oud een belastingvrije schenking van een familielid of derde kan ontvangen.

Dubbele vrijstelling fiscale partners bij onder meer kapitaalverzekeringen

Om in aanmerking te komen voor de dubbele vrijstelling bij het tot uitkering komen van een kapitaalverzekering dienen beide belastingplichtigen gerechtigd te zijn tot de uitkering bij leven c.q. mede rekeninghouder van de SEW/BEW te zijn. Het kabinet stelt voor dat partners bij het indienen van de belastingaangifte een gezamenlijk verzoek doen om een dubbele vrijstelling te benutten.

Maatregelen niet nakomen aflossingseis eigenwoning schuld versoepeld

Indien een klant een betalingsachterstand heeft betekent dit dat de eigenwoningschuld op enig moment verhuist naar box 3. De versoepeling houdt in dat die overgang niet langer definitief hoeft te zijn en de renteaftrek dus kan herleven door het terugverhuizen naar box 1.

Redactie Hypotheekrente.com

Rate this post