Premies schadeverzekeringen bij Achmea gaan stijgen

Het is “onvermijdelijk” dat de premies van schadeverzekeringen bij Achmea worden verhoogd als gevolg van het noodweer. Hogere premies zijn nodig om in de toekomst hogere schade als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Dit schrijft de directie in een persbericht bij de halfjaarcijfers.

De verzekeraar noemt het “in het belang van al onze verzekerden dat de schadevergoedingen die wij uitkeren, worden gedekt door de premie-inkomsten”.

Achmea heeft de eerste zes maanden van dit jaar afgesloten met een verlies van 24 miljoen euro. De verzekeraar moest veel geld uitkeren vanwege het noodweer in juni. Ook de zorgkosten stegen sterk.

De totale schade aan onder meer auto’s, woningen en bij land- en tuinbouwbedrijven als gevolg van het noodweer liep op tot 267 miljoen euro, blijkt donderdag uit de halfjaarcijfers.

Uitgaven Achmea

Ongeveer dertigduizend klanten deden om die reden een beroep op de verzekeraar. Ook stegen de uitgaven voor geneesmiddelen harder dan waar Achmea vooraf rekening mee hield. Ook de kosten voor ziekenhuiszorg zag Achmea stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks dat Achmea fors moest uitkeren, behield het naar eigen zeggen een “gezonde en solide” financiële positie. Het besparingsplan dat in 2014 is ingezet, heeft ertoe geleid dat de kosten met 355 miljoen euro zijn verlaagd. Het plan moet eind 2016 zijn afgerond.

Hogere premies schadeverzekeringen

Daarnaast neemt Achmea naar eigen zeggen maatregelen om bij nieuw noodweer grote schade te voorkomen. Vooral in de landbouw en tuinderij wordt preventief actie genomen, bijvoorbeeld door de inzet van hagelschermen en -radars.

Ook werkt Achmea samen met andere organisaties en de overheid aan oplossingen als waterberging en het gebruik van data bij noodweer.

Personeel Achmea

Deel van het besparingsplan van Achmea is een krimp in het personeelsbestand. Afgelopen tijd nam de verzekeraar al afscheid van drieduizend personeelsleden. Achmea wil na dit jaar de bedrijfskosten verder verlagen.

Ten opzichte van eind 2015 kromp het personeelsbestand in Nederland met 1 procent tot 12.745. In het buitenland nam het aantal banen wel met 6 procent toe tot 2.791. Achmea zegt te blijven investeren in de internationale groei.

Vorige maand verleende De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning aan Achmea voor de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF). Volgens Achmea zijn met meerdere werkgevers en pensioenfondsen al intentieverklaringen getekend voor toetreding tot het fonds.

Rate this post