WOZ-waardeloket: WOZ-waarden woningen openbaar via gratis website

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de huizen in je straat bekijken. De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten. Voorheen kon je alleen een taxatierapport opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw … Lees meer

Meefinancieren Restschuld steeds vaker mogelijk

Meefinancieren Restschuld steeds vaker mogelijk In navolging van de Rabobank kan nu ook bij ABN Amro de restschuld worden meegefinancierd. Dit initiatief zal er voor zorgen dat de hypotheekmarkt verder in beweging kan komen. Klanten die achterblijven met een restschuld door de verkoop van de woning hebben de mogelijkheid om de restschuld mee te financieren … Lees meer