WOZ-waardeloket: WOZ-waarden woningen openbaar via gratis website

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de huizen in je straat bekijken. De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten. Voorheen kon je alleen een taxatierapport opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw … Lees meer

Huizenverkoper geeft korting van 11,5 procent van de vraagprijs

Huizenverkoper geeft korting van 11,5 procent van de vraagprijs Volgens Calcasa krijgt de huizenbezitter die zijn woning verkoopt krijgt gemiddeld 11,5 procent minder dan de oorspronkelijke vraagprijs. Calcasa is een onderneming die is gespecialiseerd is het waarderen van onroerend goed, zijn doen dit op basis van statische gegevens. Huizenkopers betalen gemiddeld 34.000 euro minder voor … Lees meer