Maximale hypotheek in 2015 lager

Maximale hypotheek in 2015 lager

Vanaf 2015 kunt u op basis van de waarde van het onderpand en uw inkomen minder hypotheek krijgen voor de aankoop van een nieuw huis. De maximale hypotheek op basis van het onderpand daalt van 104% van de verkoopwaarde naar 103%. Daarnaast worden de eisen van het inkomen strenger per januari 2015.

Persoonlijk onvermijdbare uitgaven
Per 2015 heeft het Nibud de berekeningen aangepast. In de nieuwe berekening wordt meer rekening gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Een voorbeeld van onvermijdbare uitgaven is de komst van kinderen of hogere zorgkosten. In de berekening is een extra buffer gecalculeerd omdat is gebleken dat er veel situaties zijn waarbij persoonlijk onvermijdbare uitgaven te verwachten zijn.

Effecten
Uit voorbeeld berekeningen die Vereniging Eigen Huis heeft gemaakt blijkt dat huizenkopers met een inkomen onder 30 duizend euro bruto per jaar in 2015 8 tot 39 procent minder hypotheek krijgen dan in 2014. Ook bij de hogere inkomens zijn de effecten negatief. Een huizenkoper met een inkomen van 35.000 euro kan in 2015 ongeveer een hypotheek krijgen van 157.000,- terwijl dit in 2014 nog 171.000 euro is. In deze berekening is uitgegaan van een rente van 3,25 procent voor 10 jaar rente vast.

Lagere hypotheek
Door deze wijziging wordt het weer moeilijker voor huizenkopers om hun nieuwe woning te financieren. Het gevolg is dat huizenkopers meer moeten sparen om dezelfde woning te kopen, het enige voordeel is dat de hypotheekrente de laatste jaren fors gedaald is. Voor de doorstroming op de huizenmarkt zal de maatregel in ieder geval niet positief zijn.

Redactie Hypotheekrente.com

Rate this post