Levenhypotheek

Let op! Per 1 januari 2013 hebben wetswijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de hypotheekregels. Alleen als één van onderstaande situaties op u van toepassing is, kunt u nog kiezen voor een levenhypotheek.

• U heeft in 2012 een onherroepelijke koop-/aanneemovereenkomst en/of verbouwingovereenkomst getekend.
• U heeft een woning verkocht in 2012 en gaat uiterlijk 31 december 2013 een nieuwe hypotheek aan.
• Uw huidige hypotheek(vorm) neemt u mee naar uw volgende woning.
• U heeft een bestaande hypotheek van voor 2013 en wilt deze oversluiten.

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering, waarbij de lening aan het eind van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost wordt met de uitkering uit de levensverzekering.

Levenhypotheek
Levenhypotheek

Omdat gedurende de looptijd van de levenhypotheek maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek, kan de levenhypotheek met name interessant zijn als u een hoger inkomen heeft. Een bijkomend element van de levensverzekering is dat de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet vaststaat, maar afhankelijk is van een zogenoemde winstuitkering. Een risico is de afkoopwaarde ofwel uitkering bij voortijdige beëindiging; de afkoopwaarde valt bijna altijd tegen omdat de meeste kosten in de eerste jaren worden gemaakt.

Kenmerken van de levenhypotheek

• Stabiele bruto en netto maandlasten
• Aflossing geschied op eind van de looptijd

Voordelen levenhypotheek

• Mogelijkheid opbouw van belastingvrij vermogen
• Fiscaal voordeel
• Extra fiscaal voordeel mogelijk bij polissen afgesloten vóór 1 januari 1992
• Zekerheid: vrijwel gegarandeerd rendement en vaak sprake van een verzekerd kapitaal bij leven

Nadelen levenhypotheek

• Garandeerd rendement is vaak vrij laag
• Totale eindkapitaal is veelal onzeker omdat een deel van de uitkering uit winstdeling bestaat
• Ondoorzichtige kostenstructuur van levensverzekering
• Geen keuzemogelijkheid voor de belegging van uw levensverzekering
• In de meeste gevallen is een overlijdensrisicoverzekering verplicht
• Eindkapitaal is belastingvrij tot een bepaald maximum, indien aan de voorwaarden van een Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt voldaan

Wilt u meer weten? Maak een afspraak met een hypotheekadviseur.

Beoordeel deze pagina