Kleinste huurstijging in vijf jaar tijd

De woninghuren zijn dit jaar gemiddeld 1,9 procent hoger dan in 2015. Dit is de laagste huurstijging in vijf jaar.
In 2013, direct na de invoering van het inkomensafhankelijk huurbeleid, stegen de huren nog met 4,7 procent. Sindsdien is het met de huren elk jaar minder hard gegaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De belangrijkste oorzaak voor de lagere stijging is de lagere inflatie, deze kwam in 2015 uit op 0,6 procent.

Verhuurders verhoogden bovendien de huur steeds minder vaak met het maximum. In 2016 kreeg 19 procent van de huurders de voor hen geldende maximale huurverhoging opgelegd. In 2013 was dit nog 66 procent.

Huurders met een hoog inkomen kregen in 2016 het vaakst te maken met de maximale huurverhoging. Bij de lage inkomens was dit 19 procent, terwijl in 2013 nog vier keer zoveel huurders met een laag inkomen de maximale huurstijging kreeg opgelegd: 77 procent.

De huur daalde ook in 4 procent van de gevallen. Dat is ook een stuk vaker dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de aanpassing van het huurpuntensysteem in oktober 2015. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot een lagere maximale huur. Maar het komt ook voor dat de huur daalt na bewonerswisseling en de nieuwe bewoner een lager inkomen heeft dan de vorige.

Gemeente Amsterdam

In Amsterdam namen de huren net als in voorgaande jaren het sterkst toe, ditmaal met 2,9 procent. In de provincie Drenthe was de stijging met 1,2 procent het kleinst.

Voor het eerst sinds 2012 zijn de huren in de vrije sector harder omhooggegaan dan de huren in de sociale sector, meldt het statistiekbureau verder. Gemiddeld stegen de huren in de vrije sector met 2,2 procent. Ook hier ging Amsterdam met 3,6 procent aan kop.

De stijging binnen de vrije sector is vooral toe te schrijven aan hogere huren bij het wisselen van bewoners. Vorig jaar stegen de huren in de geliberaliseerde markt nog met 1,8 procent.

Sociaal Huurakkoord

Volgens de Woonbond heeft ook het met Aedes, de koepel van woningcorporaties, gesloten Sociaal Huurakkoord de huurstijging in de sociale huursector gematigd.

”Al is een gemiddelde huurstijging van 1,9 procent bij een inflatie van 0,6 procent nog steeds te hoog. Voor veel huurders is de huur door de enorme stijging voorgaande jaren al onbetaalbaar geworden”, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ”Een half miljoen hurende huishoudens kan de huur eigenlijk niet opbrengen”.

De woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft, zodat corporaties meer financiële ruimte hebben om de huren te verlagen en te investeren in nieuwbouw en energiebesparing.

Rate this post