Kabinet verkeek zich op hypotheeksponsors

Kabinet verkeek zich op hypotheeksponsors

Het kabinet heeft zich behoorlijk vergist in het aantal mensen dat gebruik zou maken van de zogenoemde schenkingsvrijstelling. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De schenkingsvrijstelling is de regeling waarbij éénmalig tot 100.000 euro geschonken kan worden zonder dat de ontvanger hierover schenkbelasting hoeft te betalen. Het geld moet dan wel worden gebruikt voor de eigen woning of de verlaging van een bestaande hypotheekschuld.

Vijf keer meer schenkingen

In 2013 vonden nauwelijks schenkingen plaats ten behoeve van een eigen woning. De verwachting was dat het totale aantal schenkingen als gevolg van de verruimde regeling ‘ongeveer zou verdubbelen’, tot ongeveer 10.000. Maar eerder dit jaar bleek dat er al 50.000 maal van de verruimde regeling gebruik is gemaakt.

Heel veel belastinginkomsten loopt het kabinet hierdoor niet mis, verwacht een woordvoerder van de Belastingdienst. De kosten van de regeling bestaan vooral uit in de toekomst misgelopen erfbelasting: hogere schenkingen leiden ertoe dat op termijn minder vermogen overblijft dat geërfd wordt, waardoor – wederom op termijn – minder erfbelasting ontvangt.

Schatkist

Hierdoor zijn de kosten in de eerste jaren beperkt tot enkele miljoenen. Wat de schatkist op de langere termijn aan belastinginkomsten misloopt, kan de woordvoerder van de Belastingdienst niet zeggen. Dat moet in de loop van 2015 duidelijker worden.

Normaal ligt de schenkbelasting en erfbelasting voor naaste familie tussen de 10 procent en 20 procent van het totale bedrag.

Bron: RTL Nieuws

Rate this post