Hypotheekrente blijft laag tot 2017

Hypotheekrente blijft laag tot 2017

De hypotheekrente staat in 2015 op het laagste punt in de afgelopen dertig jaar; een historisch laag niveau. Het lijkt er inmiddels wel op dat de bodem is bereikt, een toekomstige stijging van de hypotheekrente is daarmee onvermijdelijk.

Hypotheekrente blijft laag tot 2017

Verschillende hypotheekverstrekkers hebben hun tarieven voor hypotheken met een rentevaste periode deze zomer met 0,1 % verhoogd. De vraag is daarom niet zozeer of de hypotheekrente nog verder gaat stijgen, maar vooral wanneer en hoe lang er nog geprofiteerd kan worden van de huidige hypotheekrente. Volgens ABN AMRO zal het rentetarief op zijn vroegst in 2017 stijgen.

Prognose hypotheekrente verwachting 2017

Op hypotheekrente.com is in één overzicht http://hypotheekrente.com/hypotheekrente/ te zien wat alle grote hypotheekverstrekkers kunnen bieden met betrekking tot rentetarieven. Het is ook in dit overzicht duidelijk zichtbaar dat de hypotheekrente nog laag ligt. Hoe de rente zich op korte en lange termijn gaat ontwikkelen blijft lastig in te schatten voor de banken doordat dit afhankelijk is van diverse factoren. De grootbanken SNS, ING en Rabobank willen hier dan ook geen grote uitspraken over doen. ABN AMRO durft voorzichtig een prognose te geven. De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft komend jaar waarschijnlijk nog laag. Pas wanneer de Europese Centrale Bank (ECB) het officiële rentetarief verhoogt, zal de rente op kortlopende leningen stijgen. Naar verwachting is dat volgens ABN AMRO op zijn vroegst in 2017. Er worden geen uitspraken gedaan hoeveel de hypotheekrente zal stijgen. Banken moeten vanaf 2020 hogere kapitaalbuffers aanhouden voor hypotheekleningen, dit kan op lange termijn invloed hebben op de hypotheekrente.

Factoren hoogte hypotheekrente

De belangrijkste reden voor de huidige lage rentestand is de economische crisis in Europa. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt het Euribor tarief laag om zo het economische herstel te bevorderen. Als we de economische berichten mogen geloven, krabbelt de Europese economie langzaam maar zeker uit het dal. De stijgende rentes op de kapitaalmarkt door de aantrekkende economie en de verwachting van hogere inflatie zorgt ervoor dat de marktrentes stijgen, waardoor automatisch ook de hypotheekrente zal stijgen.

Maar de kans dat de inflatie laag blijft, is ook verder toegenomen door de groeivertraging in China en de onrust hierover op de financiële markten. Daarnaast is in 2015 de concurrentie op de hypotheekmarkt ook toegenomen. De strengere hypotheeknormen maakt de Nederlandse hypotheekmarkt interessant voor geldverstrekkers. Deze concurrentie heeft ook een drukkend effect op de hypotheekrente.

Redactie Hypotheekrente.com

4.2/10 - (34 stemmen)