‘Hypotheekadviseurs zijn veel te duur’

Nadat in 2013 het provisieverbod is ingevoerd, is het voor consumenten niet gemakkelijk geworden om een hypotheekadviseur in te huren. Bijna een derde heeft nog nooit een adviseur ingeschakeld. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt verder dat bijna de helft (46%) van alle Nederlanders het in de arm nemen van een hypotheekadviseur te duur zou vinden.

Het vertrouwen in de beroepsgroep van financieel adviseurs is erg laag. Consumenten rekenen erop dat adviseurs niet altijd in hun belang zullen handelen. Men vindt het lastig om te bepalen of de adviseur in het belang van de consument of een bank handelt.

Verder blijkt dat de 1500 respondenten meer transparantie verlangen van de sector. Duidelijkheid over de werkwijze van een hypotheekadviseur, wat een adviseur nu eigenlijk doet en welke diensten er worden geleverd.

Lage inschatting advieskosten

De meerderheid schat de kosten van financieel advies te laag in. Zelfs dat te lage bedrag vind men ook aan de hoge kant.
De respondenten rekenen gemiddeld voor financieel advies rondom het afsluiten van een hypotheek op een bedrag van 980 euro. In de praktijk zijn de kosten hiervan tussen de 1500 en 3000 euro afhankelijk of de consumenten al in bezit is van een koopwoning of dat men voor eerst een huis gaat kopen.

Googelen en zelf zoeken

Mensen met een lager inkomen dan modaal gaan vaak zelf zoeken naar informatie op internet. Er wordt dan ook veel gezocht naar zoekwoorden zoals “hypotheek berekenen” en online rekentools worden veel gebruikt. Door zelf te zoeken, wilt men besparen op de kosten voor financieel advies.

Wanneer consumenten wel een financieel adviseur hebben ingehuurd, deed men dit met name voor het afsluiten van een hypotheek, uitvaartverzekering en voor het regelen van hun oudedagvoorziening. Uit het onderzoek blijkt dat van de groep die een adviseur inschakelde slechts twee derde achter tevreden was over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarmee scoort de gemiddelde financieel adviseur een mager zesje voor de verleende diensten.

Financieel advies moet toegankelijker

“Het Nibud is van mening dat bij grote financiële beslissingen zoals de koop van een huis, een financieel adviseur consumenten van zinvol advies kan voorzien”, aldus de belangenbehartiger. “Regelgeving zorgt ervoor dat de adviseur controleerbaar is. Informatie die op het internet is te vinden, is dat veel minder.”

De organisatie heeft het voorstel om financieel advies toegankelijker te maken. Doel is om hiermee te voorkomen dat consumenten onnodig dure financiële producten zelf gaan afsluiten. Het terugwinnen van vertrouwen door financieel adviseur heeft het Nibud ook ideeën bij. Dat zou moeten worden bereikt door het verlagen van de kosten, vergroten van het aanbod van producten en beter uit te leggen wat de dienstverlening precies met zich mee brengt.

Provisieverbod

Indirecte beloning voor financieel advies is sinds 2013 met de invoering van het provisieverbod niet meer toegestaan. Consumenten betalen nu direct aan de hypotheekadviseur. Voor deze tijd mochten adviseurs een percentage van de prijs van bijvoorbeeld een hypotheek in rekening brengen via de financiële dienstverlener. Met het provisieverbod zijn het advies en de betaling van het financiële product van elkaar losgekoppeld. Om deze reden levert het adviseurs niet méér geld op als zij consumenten duurdere financiële producten aanbevelen.

4.5/10 - (2 stemmen)