Hypotheek regels

Hypotheek regels

Let op:
Per 1 januari 2013 kunt u alleen van fiscaal voordeel genieten op de hypotheekrenteaftrek van een annuïteiten- of een lineaire hypotheek. Als één van onderstaande situaties op u van toepassing is, kunt u nog wel kiezen voor een andere hypotheekvorm.
• U heeft in 2012 een onherroepelijke koop-/aanneemovereenkomst en/of verbouwingovereenkomst getekend
• U heeft een woning verkocht in 2012 en gaat uiterlijk 31 december 2013 een nieuwe hypotheek aan
• Uw huidige hypotheek(vorm) neemt u mee naar uw volgende woning heeft een bestaande hypotheek van voor 2013 en wilt deze oversluiten
Een toelichting op de nieuwe hypotheekregels vindt u hieronder. Meer weten? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur.

Het akkoord van de gelegenheidssamenwerking tussen CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 is een maatregel opgenomen teneinde de hypotheekrenteaftrek bij te stellen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat voor nieuw af te sluiten hypotheken de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de hypotheek in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit betekent dat u alleen bij een annuïteitenaflossing in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Ook worden de regels voor nieuw af te sluiten hypotheken aangescherpt, om mensen te beschermen tegen financiële problemen die ontstaan door de afgesloten hypotheek. Een en ander staat beschreven in de Rijksbegroting 2013. Meer informatie leest u hieronder.

Plannen kabinet-Rutte-Asscher voor hypotheekrenteaftrek 4e schijf

Het kabinet Rutte heeft de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aangepast. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Aftrek rente bij restschuld

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf 2013 de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld betalen maximaal 15 jaar van de belasting af trekken. Het gaat om een definitieve maatregel waarmee het kabinet huiseigenaren tegemoet komt die bij verkoop van hun woning met een restschuld komen te zitten. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. De geldlening hoeft niet geheel te worden afgelost, maar na 15 jaar zijn de rente en kosten niet meer fiscaal aftrekbaar. De regeling is ook van toepassing op huiseigenaren die na de verkoop een woning gaan huren.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is definitief verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten bij een woning lager. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om een woning te kopen, wat beweging op de woningmarkt veroorzaakt. Starters zijn eerder in de gelegenheid om een woning te kopen.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de verkoopwaarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit wordt Loan to Value genoemd. Koopt u bijvoorbeeld een woning van € 200.000,- dan kunt u maximaal € 212.000,- financieren bij een bank.

Vanaf 2013 wordt de Loan to Value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, wordt de verlaging afgebouwd in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan to Value ratio van 100% bereikt. De Loan to Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Per 1 januari 2015 is de verhouding tussen de waarde van het huis en de maximale hoogte beperkt tot 103%. Bij investeringen in energiebesparing blijft dit maximaal 106%.

Maximaal 50% aflossingsvrij
Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair of lineair worden afgelost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Overgangstermijn omzetten aflossingsvrije hypotheek
Woningbezitters die hun bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, kunnen dat nog tot 1 april 2013 doen.
Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:
• per 1 juli 2012: € 320.000;
• per 1 juli 2013: € 290.000;
• per 1 juli 2014: € 265.000;
• per 1 juli 2015: € 245.000;
• per 1 juli 2016: € 225.000;

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.

Bron: Rijksoverheid (2013). http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

Overige bronnen (download):
‘’Integrale visie van op de woningmarkt 2013’’ (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 21 februari 2013)

‘’Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt’’ (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninklijksrelaties, 28 februari 2013)

Beoordeel deze pagina