Huizenmarkt landgoederen trekt langzaam aan

De verkoop van landgoederen in Nederland is na de crisis langzaam aan het opkrabbelen. Sinds 2015 wisselen weer meer landgoederen van eigenaar en ook de vraagprijzen lopen weer op.

Op dit moment staan er in Nederland ruim 100 landgoederen te koop*. De gemiddelde vraagprijs voor een te koop staand landgoed bedraagt bijna 1,5 miljoen euro. Hiervoor krijgt de koper dan wel een woning van gemiddeld 400 vierkante meter op een stuk grond van 2,5 hectare. Een te koop staand landgoed telt gemiddeld 9 kamers, maar huizen met 15 tot meer dan 20 kamers zijn geen uitzondering. Een geïnteresseerde koper kan het best in de provincie Gelderland terecht, daar staan de meeste landgoederen (een kwart van het totaal) te koop. In Drenthe en Flevoland is vrijwel geen aanbod van landgoederen te vinden. Dat stelt makelaarsvereniging NVM op basis van een analyse van aangeboden en verkochte landgoederen.

De markt voor landgoederen in Nederland is hard geraakt door de crisis. Het aantal te koop staande landgoederen verdubbelde ruimschoots van 52 in 2007 naar 115 in 2014, terwijl het aantal verkopen op jaarbasis met bijna 60% afnam, van 36 naar 15. De vraagprijs van een gemiddeld landgoed daalde van het toppunt in 2009 tot het dieptepunt van de markt in 2014 met 24%. De vraagprijs daalde daarmee ruim 4 ton, van 1,8 miljoen euro naar minder dan 1,4 miljoen euro.

aanbod en vraagprijs van landgoederen
aanbod en vraagprijs van landgoederen

Vanaf begin 2015 is licht herstel opgetreden. De vraagprijzen stijgen voorzichtig, het aanbod daalt en het aantal verkochte landgoederen is toegenomen. In 2015 zijn 23 landgoederen verkocht, in de eerste helft van 2016 al 12. In de jaren 2013 en 2014 werden er in een heel jaar slechts 15 landgoederen verkocht.

aantal verkocht landgoederen en verkooptijden
aantal verkocht landgoederen en verkooptijden

De landgoederen die in de eerste helft van 2016 zijn verkocht, hebben een gemiddelde verkoopprijs van ruim 9 ton. Daarmee ligt de verkoopprijs ruim onder de gemiddelde vraagprijs van 1,5 miljoen euro van te koop staand aanbod. Dit laat zien dat vooral de wat kleinere en minder uitbundige landgoederen het best verkocht worden, terwijl de grotere en duurdere landgoederen langer te koop staan en een groter deel van het aanbod uitmaken. Maar ook voor de woningen die wel verkocht zijn, geldt dat er gemiddeld 11% (ruim 90.000 euro) van de laatst bekende vraagprijs vanaf is onderhandeld. Bovendien is een lange adem noodzakelijk: de verkooptijd bedraagt met gemiddeld 392 dagen meer dan een jaar.

* Peildatum 1 juli 2016, te koop aangeboden landgoederen bij NVM-makelaars. NVM berekent de gemiddelde prijs door de mediaan te berekenen.

Rate this post