WOZ-waardeloket: WOZ-waarden woningen openbaar via gratis website

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de huizen in je straat bekijken. De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten. Voorheen kon je alleen een taxatierapport opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw … Lees meer