CBS: Inkomen gestegen en 8,1 miljard euro meer hypotheken in 2016

Huishoudens hebben vorig jaar gemiddeld 1,4 procent meer reëel beschikbaar inkomen. Met name de salarissen van werknemers hebben aan de stijging van inkomens bijgedragen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel de hoeveelheid werkenden als de hoogte van de lonen is gestegen. De hypotheekschuld is in het afgelopen jaar toegenomen ondanks een afname in het laatste kwartaal. De stijging van het inkomen was kleiner dan in 2015.

Gestegen loon werknemers

Een belangrijke reden van de stijging van het inkomen blijkt volgens het onderzoeksbureau het loon van werknemers. Dit is in 2016 toegenomen met een groei van 3,2 procent. De CAO-lonen lagen met 1,9 procent hoger dan het vorige jaar, de grootste toename sinds 2009.

Hypotheek

Aan het eind van 2016 hadden Nederlandse huishoudens wel een hogere schuld aan hypotheken ten opzichte van een jaar daarvoor. De hypotheekschuld was 664,4 miljard euro aan het einde van het laatste kwartaal van vorig jaar.
“Per saldo namen huishoudens voor 8,1 miljard euro meer hypotheken op dan ze aflosten. Deze toename van de schuld heeft in de eerste drie kwartalen plaatsgevonden, in het vierde kwartaal werd er per saldo afgelost”, volgens het CBS.

Tegenover de hogere hypotheekschuld stonden ook hogere tegoeden aan spaargeld en deposito’s.

4.9/10 - (5 stemmen)