Beleggingshypotheek

Beleggingshypotheek

Let op! Per 1 januari 2013 hebben wetswijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de hypotheekregels. Alleen als één van onderstaande situaties op u van toepassing is, kunt u nog kiezen voor onderstaande hypotheekvorm.

• U heeft in 2012 een onherroepelijke koop-/aanneemovereenkomst en/of verbouwingovereenkomst getekend
• U heeft een woning verkocht in 2012 en gaat uiterlijk 31 december 2013 een nieuwe hypotheek aan
• Uw huidige hypotheek(vorm) neemt u mee naar uw volgende woning
• U heeft een bestaande hypotheek van voor 2013 en wilt deze oversluiten

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot (beleggingsrekening), wat inhoudt dat de lening aan het einde van de looptijd afgelost wordt met de opgebouwde waarde uit het depot. Op deze beleggingsrekening wordt eenmalig en/of maandelijks geld gestort waarmee wordt belegd. Met het opgebouwde vermogen kan aan het eind van de looptijd (een deel van) de hypotheek afgelost worden.

Deze hypotheekvorm wordt verder gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen in samenhang met renteaftrek. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een spaarverzekering, al ligt de gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd hoger. Het te behalen rendement is afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelenmarkten.

Bij het aangaan van de lening wordt naast de hypotheekakte ook een akte van verpanding getekend, waardoor u niet zonder meer aan het belegde vermogen kan komen.

Kenmerken van de beleggingshypotheek

• Aflossing geschied niet gedurende de looptijd, maar op het eind
• Bruto maandlasten blijven gelijk
• Eindbedrag staat niet vast

Voordelen beleggingshypotheek

• Lage netto lasten
• Extra opname, inleg of storting financieren is mogelijk
• Kans op hoger rendement
• De verzekeringnemer bepaalt in enige mate zelf hoe zijn premies worden belegd

Nadelen beleggingshypotheek

• Eindkapitaal is belastingvrij tot een bepaald maximum
• Beleggingsrisico: in de meeste gevallen geen gegarandeerd rendement en eindkapitaal
• Gecompliceerde kostenstructuur, producten en productvoorwaarden, daardoor moeilijk onderling te vergelijken

Wil u meer weten? Maak een afspraak met een hypotheekadviseur.

Beleggingshypotheek
6 beoordelingen 8 gemiddeld