Banken verdubbelen winstmarge op hypotheek

Banken verdubbelen winstmarge op hypotheek

06-08-2014
Banken verdubbelen winstmarge op hypotheken
Bij gezonde concurrentie is overwinst op hypotheken niet mogelijk

6 augustus 2014 – Hoewel eigenwoningbezitters en kopers tevreden lijken met berichten over de gunstige hypotheekrente, profiteren banken het meest van het historisch lage renteniveau.

Dankzij de aanhoudend dalende rente hebben de banken het afgelopen half jaar bijna ongemerkt hun winstmarge op hypotheken weten te verdubbelen.

Overwinst op hypotheken
Volgens de Eigen Huis Rentebarometer is de gemiddelde overwinst op hypotheken tussen oktober 2013 en mei 2014 gestegen van 0,4 naar 0,8 procentpunt. Voor de populaire tienjaars vaste rente gold in mei zelfs een extra winstmarge van 1,05 procentpunt. Hierdoor betalen consumenten bij het afsluiten of herzien van een hypotheek van 200.000 euro maandelijks 175 euro bruto rente te veel.

Geen gezonde concurrentie
In een goed concurrerende markt is voor overwinsten geen ruimte. Op de Nederlandse hypotheekmarkt is al jaren geen sprake van gezonde concurrentie. Potentiele nieuwkomers op de Nederlandse markt worden ontmoedigd door een aantal toetredingsbarrières. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis minister Dijsselbloem in een brief opgeroepen om de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geconstateerde toetredingsbarrières aan te pakken die buitenlandse geldverstrekkers ervaren als zij op de Nederlandse hypotheekmarkt actief willen worden. Door meer concurrentie tussen geldverstrekkers zal het huidige beperkte marktklimaat verbeteren en worden de overwinsten teruggedrongen.

Bron: managersonline.nl 6 augustus 2014

Rate this post