Annuïteitenhypotheek

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij, uitgaande van een gelijkblijvende hypotheekrente, het maandbedrag gedurende de looptijd gelijk blijft. De maandtermijn wordt annuïteit genoemd. Het maandbedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Bij aanvang betaalt u een groter deel rente en is het aflossingsgedeelte kleiner. Door de doorlopende aflossing verschuift dat en betaalt u tegen het einde van de looptijd juist meer aflossing en minder rente.

annuiteitenhypotheek
annuiteitenhypotheek

Het rentedeel is echter fiscaal aftrekbaar waardoor in het begin de netto maandlasten lager zijn. Doordat het rentedeel steeds kleiner wordt, nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd langzaam toe. Met het oog op geldontwaarding en carrièreontwikkeling hoeft dit echter geen obstakel te zijn.

De annuïteitenhypotheek kent – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de spaarhypotheek – geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhogingen. Dit betekent dat bij een stijgende rente ook de maandelijkse lasten stijgen. Daarom is het onverstandig een annuïteitenhypotheek af te sluiten met een som die nog maar net kan worden betaald, tenzij u ervoor kiest om de rentevaste periode gelijk te houden aan de looptijd van de lening.

Kenmerken annuïteitenhypotheek

– Bruto maandlasten blijven altijd gelijk
– Begin looptijd: lage netto maandlasten en hoge rente (rente is fiscaal aftrekbaar)
– Einde looptijd: hoge netto maandlasten en lage rente
– Looptijd maximaal 30 jaar

Voordelen annuïteitenhypotheek

– Lage netto aanvangslasten
– Brutomaandbedrag staat vast gedurende de rentevastperiode
– Zekerheid; de volledige hypotheeklening is aan het eind van de looptijd afgelost
– Geschikte hypotheekvorm om een eventuele consumptieve hypotheeklening af te lossen
– Interessant alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw

Nadelen annuïteitenhypotheek

– Fiscaal voordeel daalt tijdens looptijd vanwege stijgende aflossingskosten, wat tot gevolg heeft dat de netto lasten zullen stijgen

Hypotheekregels 2013:

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de hypotheekregels hebben de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek een stuk aantrekkelijker gemaakt voor particulieren vanwege de vaste looptijd en de goede aansluiting bij het systeem van de hypotheekrenteaftrek. Informatie over andere hypotheekvormen vindt u in het menu links op deze pagina.

Let op! Per 1 januari 2013 hebben wetswijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de hypotheekregels, wat de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek fiscaal voordeel biedt ten opzichte van andere hypotheekvormen. In sommige gevallen is een andere hypotheekvorm alsnog mogelijk. Meer informatie over de meest voorkomende hypotheekvormen vindt u hier.

Annuïteitenhypotheek
10 beoordelingen 8.4 gemiddeld